Međunarodni dan ljudskih prava

Svi koji nas žele nečemu naučiti kod nas su dobro došli. A mi ćemo njih naučiti da vole još više, da vole još jače i da od ljubavi njihovo srce skače.

Naša moć je u našem zajedništvu.

Ako neko ne zna, možete od naših učenika naučiti Mađarske nacionalne igre.